Regulamin serwisu Centrum Big Farm

 1. Wstęp.
  1. Przedmiotem regulacji niniejszego regulaminu sa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Centrum Big Farm znajdującego się pod adresem internetowym www.centrumbigfarm.pl.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora zarządzającego i prowadzącego Serwis.
  3. Każdy nowy użytkownik, podczas rejestracji swojego konta, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
  4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym www.centrumbigfarm.pl/regulamin
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Serwis centrumbigfarm.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Tomasz Dacka.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego centrumbigfarm.pl, którego głównym celem jest dostarczanie informacji, narzędzi oraz pomocy graczom popularnej gry internetowej Big Farm od Goodgame Studios. Gracze mogą korzystać z pomocy zawartych na stronie oraz komunikować się między sobą poprzez czat i również dodawać sugestie oraz komentarze odnośnie strony centrumbigfarm.pl i gry Big Farm.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany bądź przerwania działania serwisu bez konieczności uprzedniego informowania jego Użytkowników.
  4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
   1. Administrator oznacza Właściciela strony
   2. Serwis oznacza serwis internetowy działający pod adresem www.centrumbigfarm.pl
   3. Regulamin oznacza niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu.
   4. Użytkownik oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  6. Gracze otrzymają wiadomość na adres mailowy podany podczas rejestracji z informacją o zmianie Regulaminu.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej serwisu Centrum Big Farm.
 3. Warunki korzystania z serwisu.
  1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, z wyłączeniem części Serwisu, do których dostęp otrzymują Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie, oraz którzy opłacili stosowną opłatę.
  2. Głównym warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
  3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.centrumbigfarm.pl/rejestracja. W chwili rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie na stronach Serwisu, podanych podczas rejestracji danych, z wyłączeniem adresu e-mail oraz hasła.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz reklamowych.
  6. Użytkownik wyraża zgodnę na występowanie jego danych osobowych (login, opis) w wynikach wyszukiwarek internetowych indeksujących zawartość Serwisu.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta oraz nie podszywanie się pod innych użytkowników Serwisu.
 4. Blokada konta użytkownika
  1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników w przypadku:
   1. korzystania z konta Użytkownika przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane podczas procesu rejestracji w Serwisie)
   2. łamania niniejszego regulaminu Serwisu Centrum Big Farm
   3. umieszczania, wysyłania oraz udostępniania przez Użytkownika treści, w tym także reklam, spamu oraz obraźliwych i/lub wulgarnych wypowiedzi
   4. innych działań tutaj nie wymienionych, które uznane zostaną za niestosowne lub szkodzące dobru Serwisu lub jego Użytkownikom
  2. Blokada konta jest równoważna z jego usunięciem (punkt V Regulaminu Serwisu)
 5. Rozwiązanie umowy - usunięcie konta użytkownika
  1. Rozwiązanie umowy (usunięcie konta Użytkownika) powoduje zniszczenie wszelkich danych konta Użytkownika z Serwisu.
  2. Zniszczeniu nie podlegają treści opublikowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, a jedynie informacje o ich autorze tj. Użytkowniku.
  3. Rezygnacja z konta Użytkownika w Serwisie jest procesem nieodwracalnym. Nie ma możliwości przywrócenia danych o usuniętym Użytkowniku.
  4. Serwis nie odpowiada za dane Użytkownika prezentowane po rozwiązaniu umowy w wynikach wyszukiwarek internetowych oraz na innych niż www.centrumbigfarm.pl stronach internetowych.
  5. Usunięcie konta Użytkownika można dokonać wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail kontakt@centrumbigfarm.pl
  6. Serwis ma obowiązek rozpatrzyć usunięcie konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  7. O usunięciu konta Użytkownika, Serwis wysyła odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika o poprawnym rozwiązaniu umowy.
 6. Odpowiedzialność Administratora
  1. Administrator ponosi odpowiedzialność za treść zamieszczaną przez niego w Serwisie.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez użytkowników w Serwisie.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści zamieszczanej przez niego w serwisie, jej uzupełniania, skracania bądź całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści są aktualne i nie zawierają błędów.
  4. Administrator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik serwisu korzystając z linków i treści umieszczonych na serwisie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe, nieaktualne lub błędne.
  5. Na stronie mogą pojawiać się linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi materiałami odpowiada wyłącznie ich operator.
  6. Każda strona inna niż serwis centrumbigfarm.pl posiada własny regulamin, według którego należy ją użytkować.
 7. Prawa autorskie
  1. Wyłącznym autorem treści zawartych w Serwisie jest Administrator z wyłączeniem treści tworzonej przez zarejestrowanych Użytkowników w Serwisie.
  2. Każdy zarejestrowany Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do udostępniania przez siebie materiałów na łamach Serwisu, a w przypadku braku tychże praw, odpowiada za nie osobiście.
  3. Do stworzenia części treści Serwisu zostały użyte zwroty oraz sformułowania udostępnione w sposób otwarty i bezpłatny przez właściciela Goodgame Studios, autora gry Big Farm, której poświęcony został Serwis.
 8. Przepisy końcowe
  1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.centrumbigfarm.pl/regulamin
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili oraz bez konieczności uzasadaniania przyczyny.
  3. W przypadku dokonania przez Administratora zmian w regulaminie Serwisu, informowani są o tym wszyscy Użytkownicy Serwisu poprzez publikację nowego regulaminu w Serwisie.
  4. W momencie dokonania zmian w regulaminie, warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
  5. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane i usunięte z Serwisu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.